Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Onze gegevens

 • Handelsnaam: Weideweelde

 • Ondernemingsvorm: eenmanszaak

 • Adres: Evenakkerstraat 5, 9890 Vurste

 • E-mailadres: info@weideweelde.be

 • Bankrekening: BE52 8916 0411 5909

 • Ondernemingsnummer: BE0479058749

 • Btw-identificatienummer: btw-plichtig

  Artikel 2 - Algemene bepalingen

  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker ("Klant") van Weideweelde. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

  Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en verkoop door Weideweelde en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en onze klanten.

  Artikel 3 - Aanbod

  De aanvang en het einde van het plukseizoen wordt ook via nieuwsbrief gecommuniceerd naar u als klant
  Als Weideweelde proberen we het aanbod van bloemen voldoende groot te maken zodat er in het seizoen wekelijks geplukt kan worden. Wij kunnen echter geen garantie geven; bloemen zijn een product van de natuur en dus mogelijk niet steeds beschikbaar op de momenten dat je langskomt. Een plukseizoen voor de bloemen loopt vanaf de eerste narcissen en tulpen eind maart-begin april en loopt ten einde bij de eerste vries.

Al onze producten worden in de webwinkel omschreven. Hierdoor is het voor de klant makkelijk om een goede beoordeling van het aanbod te kunnen maken. De gebruikte afbeeldingen geven een beeld van de aangeboden producten. De boeketten worden bij bestelling gemaakt met de dan ter beschikking zijnde bloemen. De kleuren van het boeket of eetbare bloemen op de taart kunnen afwijken van de foto's.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons als ondernemer niet.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt (bijvoorbeeld in geval van promoties), wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Deze bepalingen gelden zowel voor onze producten als onze diensten.

Artikel 4 - Abonnementen en -cadeaubonnen

Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je mag uiteraard wel een boeket wegschenken.
Het aantal abonnementen is beperkt en kan te allen tijde worden aangepast. Weideweelde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.
Abonnementen en cadeaubonnen worden afgehaald op de plukweide in Vurste of in Welden.

Artikel 5 - Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw De prijs van 1 bloemensteel bedraagt 0,80-1,00 €

Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.

Bij de start van een nieuw seizoen kan er uiteraard wel een nieuwe prijs van kracht zijn.

Artikel 6 - Betaling

Elke bestelling die je bij ons plaatst, heeft een betalingsverplichting. Artikelen worden niet verzonden maar opgehaald.

Betaling van producten gekocht bij weideweelde geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

Bestellingen die je op weideweelde afhaalt, betaal je contant of vooraf online via de webwinkel.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens terstond aan ons te melden.

Artikel 7 - Opmerkingen en klachten

Weideweelde verneemt graag van de klant als iets niet aan de verwachting voldoet.
De klant kan zijn opmerking of klacht formuleren via mail, per brief, of telefoon.

Naargelang de aard van de opmerking zal weideweelde zijn best doen om een passende regeling te treffen. Hierbij kunnen geen garanties gegeven worden.

Positieve opmerkingen zijn natuurlijk ook altijd welkom!

Artikel 8 - Retourbeleid en herroepingsrecht

Hoewel Weideweelde alles in het werk stelt om alleen uiterst kwaliteitsvolle producten aan te bieden en deze probeert zo nauwkeurig mogelijk op de website te beschrijven, is het altijd mogelijk dat je na ontvangst van je bestelling alsnog wil afzien van je aankoop. Daartoe dient het herroepingsrecht.

Gedurende een bedenktijd van 14 dagen heb je als klant het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden. Deze periode van 14 dagen gaat in op de dag nadat het product op het verzendadres werd afgeleverd of afgehaald.

Tijdens de bedenktijd verbindt de klant zich ertoe zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt is dat de klant het product

slechts hanteert en inspecteert zoals dat in een winkel zou gebeuren. Daarom vallen enkel producten die ongebruikt en in hun originele verpakking worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht.

In geval van herroeping kennen we graag de reden daarvoor, maar wettelijk gezien ben je niet verplicht om ons een reden te geven.

Wie gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht meldt dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier hieronder. Vervolgens stuur je ons het product ongeopend, in originele staat en verpakking zo snel mogelijk terug, uiterlijk binnen de 14 dagen na je melding van herroeping. De kosten voor het terugzenden en het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht liggen bij de klant.

Nadat het product door Weideweelde in goede orde werd ontvangen, krijg je van ons de aankoopsom terugbetaald, inclusief eventueel door ons aangerekende leveringskosten.

Volgende producten worden uitgesloten van herroepingsrecht: gepersonaliseerde producten (bijvoorbeeld een product met gepersonaliseerde opdruk), producten met een beperkte houdbaarheidsdatum (onze boeketten en taarten), verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: WeideWeelde, Evenakkerstraat 5, 9890 Vurste

• Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mee, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

  ingediend)
  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

  Reden voor herroeping: (vrijblijvend in te vullen)